Dla rolnika

Automatyzacja produkcji w gospodarstwach rolnych postępuje z każdym rokiem. W związku z tym zapotrzebowanie na energię elektryczną jest na bardzo wysokim poziomie. Koszty prądu w rolnictwie to często kilkadziesiąt procent całkowitych wydatków na prowadzenie działalności. Rachunki za prąd rosną lawinowo wraz z podwyżkami cen energii elektrycznej u operatorów. Pewne jest, że w następnych latach opłaty będą nadal rosły. Podwyższy to koszty prowadzenia gospodarstwa.

Rozwiązaniem problemu jest własna instalacja fotowoltaiczna. Wzrost efektywności paneli połączony ze spadkiem ich cen spowodował, iż instalacje fotowoltaiczne coraz częściej pojawiają się na wsi. Pozwalają na produkcję energii elektrycznej w dzień, czyli dokładnie wtedy, kiedy gospodarstwo zużywa jej najwięcej. Dzięki temu poziom konsumpcji własnej rośnie, skracając znacząco okres zwrotu z inwestycji. W efekcie rolnicza instalacja fotowoltaiczna jest źródłem znacznych oszczędności oraz atrakcyjną formą lokowania kapitału.

Nasza firma specjalizuje się w budowaniu bezpiecznych elektrowni fotowoltaicznych w rozsądnych cenach. Przed podpisaniem umowy przygotowujemy profesjonalny projekt zawierający wizualizację systemu oraz kalkulację oszczędności, uwzględniającą indywidualne potrzeby i możliwości. Wykonujemy całą instalację wraz z podłączeniem do sieci energetycznej. Korzystamy jedynie ze sprawdzonych komponentów a montaż realizują nasi doświadczeni fachowcy posiadający uprawnienia SEP i certyfikaty UDT.

Finansowanie fotowoltaiki dla rolnika

Inwestycję można finansować za pomocą środków własnych, kredytu oraz leasingu. W przypadku instalacji fotowoltaicznej dla rolnika możliwe jest skorzystanie z dofinansowań znacznie zmniejszających koszt instalacji. Rodzaj dofinansowania zależy od tego, czy wnioskuje się jako rolnik czy osoba fizyczna:

 • „AgroEnergia” do 25 000 zł
 • ulga inwestycyjna w podatku rolnym do 25% inwestycji
 • „Mój Prąd” do 3 000 zł (osoba fizyczna)
 • „Czyste Powietrze” do 37 000 zł (osoba fizyczna)

Niektóre z form dofinansowania można ze sobą łączyć. Szczegółowe informacje dotyczące form dofinansowania znajdują się w zakładce „Finansowanie”.

Finansowanie fotowoltaiki dla rolnika

Zalety naszej fotowoltaiki

Bezpieczeństwo

Certyfikowane komponenty, wykwalifikowani monterzy, rygorystyczne testy

Oszczędności

Własna instalacja fotowoltaiczna zmniejszy rachunki za prąd do minimum

Wygoda

Instalacja funkcjonuje samodzielnie i bezobsługowo

Niezależność

Własny prąd bez rachunków, opłat i corocznych podwyżek

Gwarancja

Nowoczesne technologie to gwarancje na sprzęt do 25 lat

Szybka instalacja

Montaż trwa zwykle 2-3 dni, nie jest inwazyjny dla budynku

Wzrost wartości nieruchomości

Własna elektrownia zamontowana na budynku podnosi wartość nieruchomości

Ekologia

Energia odnawialna to czyste powietrze bez emisji szkodliwych substancji

Fotowoltaika - jakie są oszczędności?

Średni okres zwrotu z instalacji fotowoltaicznej wynosi od 4 do 7 lat. Poziom oszczędności należy rozpatrywać indywidualnie. Zależy on od rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną, mocy instalacji fotowoltaicznej oraz cen prądu u operatora. Znaczenie ma również wybór komponentów, z których tworzymy instalację. Liczne ulgi, dopłaty i odliczenia mające na celu promowanie instalacji fotowoltaicznych w ramach programów rządowych i środków z UE znacznie skracają okres zwrotu z inwestycji. Realne oszczędności rosną jeszcze bardziej, jeżeli uwzględni się już wprowadzone, jak i planowane podwyżki cen prądu.

Fotowoltaika - jakie są oszczędności?

Instalacja fotowoltaiczna – jak się ją obsługuje?

System jest bezobsługowy. Instalacja samodzielnie się włącza przy odpowiednim nasłonecznieniu. Sama się również wyłącza, kiedy trzeba. Prąd wyprodukowany w pierwszej kolejności jest zużywany na bieżące potrzeby firmy. Nadwyżka jest automatycznie przesyłana do magazynowania u operatora.

Instalacja fotowoltaiczna – jak się ją obsługuje?

Budowa i zasada działania instalacji fotowoltaicznej

Istotą fotowoltaiki jest zamiana energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną:

 • Panele fotowoltaiczne montowane na dachu lub gruncie generują prąd stały DC.
 • Za pomocą przewodów solarnych prąd przesyłany jest do inwertera, który zamienia go na prąd zmienny AC. Parametry prądu wygenerowanego przez elektrownię fotowoltaiczną są takie jakie w naszej domowej instalacji elektrycznej. Wyprodukowana darmowa energia elektryczna w pierwszej kolejności zasila urządzenia w gospodarstwie.
 • Prąd, którego nie zdołamy zużyć jest w sposób automatyczny przekierowywany do dostawcy energii. Można go pobrać w ciągu 12 miesięcy. Nadwyżka produkcji z lata może więc być odebrana w zimie. Część energii (zazwyczaj 20%) pozostaje u operatora jako opłata za magazynowanie. Produkcja energii przez instalację fotowoltaiczną odbywa się zarówno w słoneczne jak i pochmurne dni. Oszczędności generują się w przez cały rok. Niskie temperatury w sezonie zimowym również nie są przeszkodą w działaniu fotowoltaiki.

Kładziemy ogromny nacisk na ochronę instalacji fotowoltaicznej jak i mienia Klienta.

Istotnymi elementami montowanych przez nas elektrowni są więc bezpieczne i certyfikowane systemy mocowania produkowane przez uznanych dostawców. Chronią one instalację i dach przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych. Elektrownie składają się wyłącznie z bezpiecznych komponentów o najwyższej jakości i długich ochronach gwarancyjnych. Nasze instalacje fotowoltaiczne zawierają również odpowiednie zabezpieczenia chroniące przed skutkami wyładowań atmosferycznych, zwarć i przepięć.

Gwarancja x 4

Długość gwarancji do:

25 lat
na wydajność paneli

15 lat
na wady produkcyjne

10 lat
na inwertery

3 lata
na montaż

Zdajemy sobie sprawę, że Klienci mający pierwszy raz kontakt z fotowoltaiką mogą być pełni obaw. Nasz przejrzysty i przyjazny proces obsługi zapewnia spokój i poczucie bezpieczeństwa. Składa się on z czterech kroków:

 • Bezpłatna konsultacja i projekt - Omawiamy kwestie istotne dla instalacji. W oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa sporządzamy indywidualny projekt, wizualizację i wycenę instalacji.
 • Korzystne finansowanie - Pomagamy wybrać najkorzystniejsze finansowanie instalacji.
 • Bezpieczny montaż - W ustalonym terminie zgodnie z rygorystycznymi przepisami, zaleceniami producentów i należytą starannością montujemy instalację. Wykonujemy odbiory, pokazujemy jak bezpiecznie korzystać z instalacji.
 • Dofinansowania i formalności - Pomagamy w formalnościach związanych ze zgłaszaniem instalacji do zakładu energetycznego oraz pozyskaniem dotacji.