Gwarancja Biznesmax

Program polega na bezpłatnym zabezpieczeniu kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Kredyt musi być przeznaczony na innowacje ekologiczne, takie jak fotowoltaika. Uzyskanie gwarancji wiąże się z możliwością otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją. Jest to dotacja refundująca zapłacone odsetki. Gwarancja Biznesmax jest realizowana z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), który jest finansowany z Funduszy Europejskich.

Program przeznaczony jest dla małych i średnich przedsiębiorstw. Gwarancja obejmuje do 80% kredytu przy maksymalnej kwocie 2,5 mln euro. Wsparcie oferowane jest na okres 20 lat.

Szczegóły dotyczące programu zamieszono na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego:

www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/pakiet-pomocy-bgk/systemy-gwarancji/gwarancja-biznesmax-z-dotacja/

*Dane przedstawione na niniejszej stronie internetowej mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Koszty inwestycji zależą od indywidualnych warunków budynku. Oszczędności zależą od sprawności urządzeń i ich odpowiedniego wykorzystania.

Wszelkie informacje dotyczące form finansowania, ulg i dotacji zamieszczone na niniejszej stronie internetowej mają jedynie charakter poglądowy. Szczegóły dotyczące ulg i dotacji znajdują się na stronach internetowych odpowiednich ministerstw, instytucji i firm.