Leasing

Leasing jest jedną z najpopularniejszych form finansowania instalacji fotowoltaicznych. Korzystają z niego zarówno firmy, jak i rolnicy. Umożliwia on czerpanie korzyści z własnej elektrowni już od pierwszego dnia. Raty leasingowe są pokrywane z oszczędności wygenerowanych dzięki produkcji własnego prądu. Po kilku latach raty leasingowe się kończą i instalacja generuje już tylko zysk. Banki oferują dwa rodzaje leasingu: operacyjny oraz finansowy. Finansowanie elektrowni fotowoltaicznej leasingiem uniemożliwia uzyskanie dotacji na ten cel.

W przypadku instalacji fotowoltaicznych, których wartość nie przekracza 100 tysięcy złotych firmy leasingowe stosują uproszczone formalności. Do składanego wniosku najczęściej wystarczy przedstawienie podstawowych dokumentów ewidencyjnych i finansowych firmy. Decyzja o finansowaniu jest podejmowana w ciągu 1-4 dni.

Leasing operacyjny instalacji fotowoltaicznej:

 • leasingobiorca całą comiesięczną ratę leasingową oraz opłatę wstępną księguje w koszty uzyskania przychodu,
 • opłata wstępna płatna przez leasingobiorcę wynosi najczęściej 10% wartości instalacji
 • atrakcyjne koszty leasingu od 110% wartości inwestycji
 • wykup instalacji w cenie od 10% wartości inwestycji
 • okres trwania umowy 4 do 8 lat
 • instalacja fotowoltaiczna jest własnością leasingodawcy i on dokonuje odpisy amortyzacyjne
 • decyzja dotycząca finansowania przeważnie 1-4 dni

Leasing finansowy fotowoltaiki:

 • odliczeniu podlega część odsetkowa rat leasingowych
 • instalacja fotowoltaiczna wraz z ostatnią ratą staje się własnością leasingobiorcy
 • odpisy amortyzacyjne dokonywane są przez leasingobiorcę
 • opłata wstępna płatna przez leasingobiorcę wynosi najczęściej 10% wartości instalacji
 • okres trwania umowy od 6 miesięcy do 10 lat
 • całość podatku VAT płacona jest przy pierwszej racie
 • możliwość jednorazowego zwrotu VAT w Urzędzie Skarbowym
 • decyzja dotycząca finansowania przeważnie 1-4 dni

Zalety leasingu na instalację fotowoltaiczną:

 • zmniejszenie podatku przez wrzucenie wydatku w koszty uzyskania przychodu
 • instalacja sama zarabia na siebie
 • minimalny wkład własny (np. 10%)
 • leasing nie wpływa na zdolność kredytową
 • uproszczona księgowość
 • szybka decyzja instytucji finansującej

Przykład*:

 • miesięczny koszt energii elektrycznej 1 000 zł netto przy cenie 0,5 zł netto/ kWh
 • szacowana wielkość instalacji fotowoltaicznej 22 kWp
 • szacowany koszt instalacji z montażem 88 000 zł netto
 • wysokość miesięcznej raty 1 360 zł netto (60 miesięcy, 10% pierwszej wpłaty, 10% wykup)
 • suma wszystkich kosztów w ciągu 60 miesięcy 103 350 netto

Szacowana suma oszczędności (po odjęciu kosztów związanych z zakupem i jego finansowaniem) w ciągu 25 lat działania instalacji fotowoltaicznej to 196 000 zł. Wyliczenia nie uwzględniają wzrost cen prądu, które szacuje się na 4-5% rocznie. Realne oszczędności mogą więc być znacznie wyższe.

*Dane przedstawione na niniejszej stronie internetowej mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Koszty inwestycji zależą od indywidualnych warunków budynku. Oszczędności zależą od sprawności urządzeń i ich odpowiedniego wykorzystania.

Wszelkie informacje dotyczące form finansowania, ulg i dotacji zamieszczone na niniejszej stronie internetowej mają jedynie charakter poglądowy. Szczegóły dotyczące ulg i dotacji znajdują się na stronach internetowych odpowiednich ministerstw, instytucji i firm.