Premia termomodernizacyjna

Premia termomodernizacyjna jest pomocą państwową, skierowaną do inwestorów podejmujących się realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Do premiowanych przedsięwzięć zalicza się również zamiana źródła energii na OZE. Program skierowany jest do osób fizycznych, firm, wspólnot mieszkaniowych i samorządów. O środki ubiegać się mogą właściciele i zarządcy:

  • budynków mieszkalnych,
  • budynków zbiorowego zamieszkania,
  • budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych.

Przyznane środki przeznaczone są na spłatę części kredytu bankowego udzielonego na realizację inwestycji w banku współpracującym z BGK. Kredytowana część musi obejmować co najmniej 50% wartości inwestycji. Premię przyznaje Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość premii wynosi do 21% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wraz z montażem mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). Górna granica dofinansowania dotyczy instalacji o wielkości do 50 kW.

Programu nie można łączyć z innymi dotacjami. Zapotrzebowanie na energię powinno zmaleć minimalnie o 10 do 25% w zależności od dofinansowywanych prac. Konieczne jest przeprowadzenie audytu potwierdzającego osiągnięte oszczędności.

Szczegóły programu znajdują się na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego:

www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/modernizacja-i-rewitalizacja/premia-termomodernizacyjna-z-funduszu-termomodernizacji-i-remontow/

*Dane przedstawione na niniejszej stronie internetowej mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Koszty inwestycji zależą od indywidualnych warunków budynku. Oszczędności zależą od sprawności urządzeń i ich odpowiedniego wykorzystania.

Wszelkie informacje dotyczące form finansowania, ulg i dotacji zamieszczone na niniejszej stronie internetowej mają jedynie charakter poglądowy. Szczegóły dotyczące ulg i dotacji znajdują się na stronach internetowych odpowiednich ministerstw, instytucji i firm.