Program „AgroEnergia”

Program zarządzany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczony jest dla osób fizycznych będących właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych o powierzchni od 1 do 300 ha. Beneficjent powinien prowadzić gospodarstwo rolne minimum rok przed złożeniem wniosku. Prowadzona powinna być działalność rolnicza lub działalność gospodarcza w zakresie usług rolniczych.

Dofinansowanie dotyczyć może instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW. Dofinansowanie dotyczy do 20% kosztów kwalifikowanych a kwota dotacji wynosi do 25 000 zł.

W przypadku chęci skorzystania z ulgi rolnej nie można występować o dofinansowanie z programu AgroEnergia. Inwestycję w ramach programu AgroEnergia można rozpocząć dopiero po złożeniu wniosku o dofinansowanie. Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych.

Szczegóły dotyczące programu i uruchomienia dofinansowań na rok 2021 znajdują się na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/agroenergia/agroenergia-2020/

*Dane przedstawione na niniejszej stronie internetowej mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Koszty inwestycji zależą od indywidualnych warunków budynku. Oszczędności zależą od sprawności urządzeń i ich odpowiedniego wykorzystania.

Wszelkie informacje dotyczące form finansowania, ulg i dotacji zamieszczone na niniejszej stronie internetowej mają jedynie charakter poglądowy. Szczegóły dotyczące ulg i dotacji znajdują się na stronach internetowych odpowiednich ministerstw, instytucji i firm.