Program „Czyste Powietrze”

W ramach programu można otrzymać bezzwrotne dotacje lub dotacje przeznaczone na spłatę części kredytu bankowego m.in. na zakup i montaż fotowoltaiki. Uprawnione do skorzystania z programu są osoby fizyczne będące właścicielami/ współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Maksymalna wysokość dotacji różni się w zależności od konkretnych kategorii kosztów kwalifikowanych. Istotne są również osiągane dochody:

  • beneficjenci o dochodach do 100 tys. zł rocznie mogą się ubiegać o dofinansowanie do 30 000zł,
  • beneficjenci o niższych dochodach mogą się ubiegać o dotację do 37 000 zł (przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym do 1 960zł w gospodarstwie jednoosobowym lub do 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym).

Co istotne dotacje w ramach programu „Czyste Powietrze” można łączyć z ulgą termomodernizacyjną i zwiększać osiągane korzyści. Programu nie można łączyć z innymi dotacjami. Program nie dotyczy modernizacji budynków nowych.

Szczegóły dotyczące programu „Czyste powietrze” znajdują się na stronie internetowej programu:

www.czystepowietrze.gov.pl

*Dane przedstawione na niniejszej stronie internetowej mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Koszty inwestycji zależą od indywidualnych warunków budynku. Oszczędności zależą od sprawności urządzeń i ich odpowiedniego wykorzystania.

Wszelkie informacje dotyczące form finansowania, ulg i dotacji zamieszczone na niniejszej stronie internetowej mają jedynie charakter poglądowy. Szczegóły dotyczące ulg i dotacji znajdują się na stronach internetowych odpowiednich ministerstw, instytucji i firm.