Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Z ulgi mogą skorzystać podatnicy będący płatnikami podatku rolnego (osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne), które są właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Ulga przyznawana jest po zakończeniu inwestycji w instalację fotowoltaiczną. Polega ona na odliczeniu części wydatków na fotowoltaikę od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja. Odliczyć można 25% nakładów inwestycyjnych udokumentowanych rachunkami o ile wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych. Ulga może być odliczana od podatku rolnego przez okres 15 lat. Ulga nie wykorzystana przez podatnika przechodzi na jego następców.

Przykład*:

  • zakup instalacji z montażem o mocy 10 kW w cenie 40.000 zł
  • ulga inwestycyjna 25% czyli 10.000 zł
  • przykładowy rolnik płaci rocznie podatek rolny w kwocie 1.000 zł
  • przez 10 lat podatek nie będzie płacony

Szczegóły dotyczące ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym znajduje się na rządowej stronie internetowej:

www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/podatek-rolny/

*Dane przedstawione na niniejszej stronie internetowej mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Koszty inwestycji zależą od indywidualnych warunków budynku. Oszczędności zależą od sprawności urządzeń i ich odpowiedniego wykorzystania.

Wszelkie informacje dotyczące form finansowania, ulg i dotacji zamieszczone na niniejszej stronie internetowej mają jedynie charakter poglądowy. Szczegóły dotyczące ulg i dotacji znajdują się na stronach internetowych odpowiednich ministerstw, instytucji i firm.